ponedeljek, 09. februar 2009

Opis projekta ČPPP2

Kratek opis projekta:
Projekt ČPPP2 je nadaljevanje prvega čezmejnega plezalskega projekta ČPPP,
ki je potekal v okviru programa Phare CBC SLO/IT 2002. Izkušnje in čezmejne
povezave, pridobljene v prvem projektu, so omogočile izvedbo zahtevnejših
skupnih aktivnosti, ki so še dodatno okrepile čezmejno sodelovanje in omogočile
promocijo športa in čezmejnega sodelovanja na obeh straneh meje.
V toku projekta smo izvedli skupne plezalne in alpinistične tečaje, strokovne
seminarje, več potopisnih predavanj, tekmovanja »Lige brez meja«, tekmovanje
za državno prvenstvo, plezalni tabor ter druge aktivnosti. S partnerji smo
skupno izvajali rekreativno, kakovostno in vrhunsko športno vadbo za otroke,
mladino, študente in odrasle. Čezmejna srečanja so poglobila medsebojno
spoštovanje, pripomogla k vzpostavljanju tesnejšega sodelovanja med partnerji
in pripomogla k ustvarjanju novih prijateljskih vezi.

Rezultati projekta:
Projekt je dosegel pričakovano realizacijo. Ocenjeno število direktnih udeležencev
projekta je 600, med katerimi je bilo največ otrok in mladine. Izvedene aktivnosti
so pripomogle k dvigu športne kulture, vzpostavitvi prijateljskih stikov, izmenjavi
izkušenj in znanj ter posredno brisanju zgodovinskih, jezikovnih, kulturnih in
verskih mej.

Čezmejni vpliv:
Prijavitelji smo s čezmejnimi partnerji navezali stike in jih bomo po zaključku
projekta tudi ohranili. Izvedba projekta je postavila osnovo za nadaljevanje
skupnih aktivnosti, ki jih bomo s partnerji izvajali na obeh straneh meje tudi
v prihodnje. Partner iz Italije SPDT je pričel z izvajanjem zrcalnega projekta
»Gore« v okviru pobude skupnosti Interreg IIIA – SLO/IT 2000-2006.